ورود

اخبار سازمان

سردار سلیمانی در حاشیه بازدید از تحریه پایگاه اطلاع رسانی کوله بار

رئیس سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج ضمن حضور در تحریریه پایگاه اطلاع رسانی کوله بار، با گروه‌های مختلف خبری و فرآیند تهیه و انتشار اخبار آشنا شد.

راهیان نور